Username:

Password:

Forgot Password? / Help

Hemsideslösningar som passar DIN ambitions- och kunskapsnivå!

Det finns nästintill ingen begränsning för hur avancerad man kan göra en hemsida. Det som normalt sätter begränsningar för en sidas funktionalitet är hur stor kunskapsnivå personen som ska administrera sidan har. En hemsida som inte underhålls och administreras är ingen bra hemsida!

Därför utgår vi alltid från den blivande administratörens datorvana när vi lägger ambitionsnivån på ett projekt. Det är med andra ord DU som bestämmer hur sofistikerade funktioner som ska finnas på DIN hemsida!

Vi erbjuder följande paketlösningar. Och alla tänkbara varianter av dessa!
Det är som sagt DU och DIN datorvana som avgör hur hemsidan ska se ut!


Föreningspaket - Large

Hemsideslösning för förening eller liknande med ett större antal medlemmar.
Nyhetsflöde med kommentarsmöjligheter, dokumentarkiv, bildarkiv, gästbok med mera.
Tydlig överblick över föreningens aktiviteter med hjälp av en gedigen kalender som kan kopplas till en anmälningsfunktion där medlemmar anmäler sig till olika aktiviteter. Hög grad av interaktion mellan medlemmarna. Utöver detta kan en mängd andra funktioner kopplas på.
Exempel >>


Föreningspaketet - Small

Enklare variant på ovanstående. Passar för förening eller dylikt som inte har lika stort krav på interaktion mellan medlemmarna.
Exempel >>


Företagspaket - Large

Hemsideslösning för företag eller dylikt som har ett stort kommunikationsbehov. Bildarkiv, nyhetsflöde, produktkatalog och webbshop.
Exempel 1 >>
Exempel 2 >>


Företagspaket - Small

Enklare lösning med ett mer statiskt innehåll som i första hand fungerar som ett visitkort på nätet.
Exempel >>


Kontakta oss för en offert genom att klicka här